Martina Valenčič, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
gsm: 040 785 881 - E-mail: latuavia.at@gmail.com

www.latuavia.eu  – www.freetime.si  – www.predsednica.si

Datum: 11.2.2018

Center za socialno delo Ljubljana – Šiška, Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

POIZVEDBA IN VPRAŠANJA

V predhodnem razgovoru z namestnikom direktorja, kateri mi je svetoval naj se pisno obrnem na vaš CSD, da bi lahko ugotovila kdo izmed zaposlenih je v daljni preteklosti bil odgovoren za mene tedaj; Martina Pirnat in mojo mamo Darjo Pirnat.

Rojena Martina Pirnat, 4 .8. 1985 in moja mati Darja Pirnat, rojena 8. 8. 1960.

Tedaj sva obe imeli naslov:
V Dovjež 8, 1000 Ljubljana, kar je pripadalo za obravnavanje v okviru CSD Šiška – Ljubljana.

Namreč moj oče Jože Pirnat, rojen 11. 4. 1959 v Ljubljani, je umrl 21. 11. 1986.

Na ZPIZ-u, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ljubljana, je zabeleženo in posedujem vso dokumentacijo, katero sem nedavno uspela pridobiti, da je moja mati, Darja Pirnat prejemala pokojnino mojega očeta, le ta pa se je glasila na moje ime Martina Pirnat.

Moja mati je vseskozi prejemala tako odločbe, kakor tudi denar, to pokojnino, kar vse se je glasilo na moje ime. Ta pokojnina naj bi predstavljala skromen nadomestek za mojega izgubljenega očeta, da bi kot otrok kasneje lahko imela nekaj denarja in si morda kupila lastno manjše stanovanje. Vse odločbe in vsa nakazila se tako glasijo na moje ime, vendar tudi, ko sem bila že polnoletna nisem nikoli izvedela za te odločbe in vsa ta nakazila, ker mi je moja mati vse zatajila. Vedela sem le, da nekaj prejema za mene in sem jo vprašala, kaj to prejema zame, ona pa mi je le grdo zabrusila, da mene to nič ne zanima, kakšen denar to prejema zame. Tako me je prepričala, da dobiva nekaj kot socialno pomoč in takrat nisem več spraševala zakaj se gre.

Po tolikih letih, v začetku 6 meseca leta 2016, sem ugotovila, da je moja mati bila lastnik stanovanja na Trebinjski 4, 1000 Ljubljana (Bežigrad), vpisana v zemljiško knjigo kot edini lastnik že 14 let. Okoli leta 1992 se je moja mati ponovno poročila in spremenila priimek v Kušlan Darja, takrat smo stanovali v občini Bežigrad – Ljubljana.

Dne 7. 5. 1992, sta mi moja mati in njen mož spremenila priimek v Kušlan. Vse življenje sta mi zatrjevala, da me je mamin mož Peter Kušlan posvojil in da je bil moj očim. Kasneje sem izvedela iz uradnih virov, da je vse povsem neresnično in njihova skupna laž, kajti prejela sem tudi informacijo, da če bi me dejansko Peter Kušlan posvojil, bi izgubila pravico do pokojnine po mojem pokojnem očetu.

Ob prenosu podatkov in kompetenc iz CSD Šiška na CSD Bežigrad, so vse informacije o moji pokojnini po mojem očetu enostavno izginile. Ko sem poizvedovala pred kratkim, na CSD Bežigrad, nimajo zavedeno ničesar, kar bi bilo registrirano, v zvezi te moje pokojnine. Povedali so mi le, da je moja mati prejemala otroški dodatek za mojega polbrata in mene.

Na ZPIZ-u, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Ljubljana, pa so mi posredovali kopije vseh odločb, katere so se glasile na moje ime ter vse zneske, katere je moja mati prejemala v mojem imenu.

Sedaj imam tako tudi odločbe, katere so bile poslane na naš domač naslov Trebinjska 4, 1000 Ljubljana in se vse glasijo na moje ime tudi, ko sem bila že polnoletna.

Nikoli nisem smela podpisati niti ene odločbe, prav tako nisem vedela ničesar o tej zadevi. Kdaj in kako je moja mati odpovedala prejemanje te moje pokojnine po mojem očetu.

Na tem ZPIZ-u so izginili vsi dokumenti s podpisi, kdo je podpisoval te odločbe, sklicujejo pa se, da naj bi bil odgovoren za vsa ta početja CSD Šiška, kajti ni bilo narejenega nobenega prenosa kompetenc in informacij iz CSD Šiška na CSD Bežigrad.

Zaradi takšnih informacij imam sum, da gre za očitno zlorabo že iz mojega prvega leta starosti do dneva, ko sem se jaz prvič zaposlila. V kolikor bi imela na vpogled in v mojo vednost, da se prejema ta pokojnina, bi verjetno s šolanjem nadaljevala saj bi se lahko vsaj dodatno financirala s to mojo pokojnino po mojem očetu.

Na predstavljen način pa nisem imela nobene pravice odločati o svojem življenju tudi v času moje polnoletnosti in izbirati med zaposlitvijo in nadaljnjem šolanjem.

Ker se je moja mati vse moje življenje grdo znašala nad menoj, moj polbrat pa je bil vseskozi favoriziran in priviligiran, sem po najkrajši poti po moji polnoletnosti se odmaknila od doma. Sedaj zahtevam od vas, da raziščete krivdo, katera oseba iz vašega CSD Šiška je sodelovala z mojo mamo in me tako v mojem življenju močno prikrajšala.

Upam, da boste to resnično raziskali, da bom lahko ustrezno sodno ukrepala in razrešila ta nastali
problem.

Prosim, da se seznanite z vso to mojo problematiko na strani: www.predsednica.si/kronika.htm

Martina Valenčič

CSD ŠIŠKA PRIPOROČENO

 

 
Od: Boris Valencic <latuavia.eu@gmail.com>
Datum: 09. april 2018 09:30
Zadeva: Najbolj umazana akterka tega našega sodnega postopka je Marija Tovornik.
Za: gpcsd.ljsis@gov.si

Boris Valenčič, trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica
www.monarh.si - 00386 31 757 814 – E-mail: latuavia.eu@gmail.com

Slovenija, 9.4.2018

CSD Šiška, Celovška 150, Ljubljana

za vso osebje CSD Šiška in za direktorja Babška

Najbolj umazana akterka tega našega sodnega postopka je Marija Tovornik.

To ni le navadna priča in vpletena v to zadevo posredno, kot se želi prikazati.

Je izredno podla in negativna izvrševalka policijskih in drugih akterjev, kateri so napletli skupaj z njo to izredno negativno situacijo proti naši družini.

Direktor CSD Šiška extremno ščiti dokaze, kdo iz CSD je sodeloval že pri ropanju in prikrivanju penzije po pokojnem očetu Jožetu Pirnatu.

CSD Šiška neposredno na ta način podpira ropanje komaj eno leto starega otroka, Martine Pirnat, tako tudi prikriva in ščiti zakaj je prišlo do samomora Jožeta Pirnata, njenega očeta. Izredno podlo in ostudno delo CSD Šiška, njenega direktorja, vodstva CSD in tistega, kateri je bil v to dogajanje neposredno vpleten.

www.predsednica.si/kronika/csd-siska.htm

berite: www.predsednica.si/kronika.htm

Na dopis Martine na CSD z dne 11.2.2018, se direktor izmika zahtevanemu preprostemu odgovoru, z dopisom CSD z dne 9.2.2018, kdo je oseba, katera je kot socialna služba CSD Šiška vodila pred leti postopek glede Martine in Darje Pirnat.

S takšnim prikrivanjem direktor Babšek prikazuje CSD kot teroristično in nehumano ustanovo CSD, katero naj bi preiskovala policija in tožilstvo, za katere pa se že v naprej ve, da ne bodo naredili ničesar, saj je Slovenija TOTALITARNO zasnovana ureditev in imajo takšni kot je Marija Tovornik ogromno kriminalnih kilometrov že za seboj.

Dejansko bi takšno razkrivanje to vrstnih kriminalnih pojavov pripeljalo do razkritja številnih drugih akterjev neposredno vpletenih proti ubogim otrokom in ne v njihovo prid.

Takšne zadeve bi morali nujno preiskovati in jih takoj javno objavljati, akterje teh kriminalnih dogajanj pa brez vsake milosti kaznovati.

Boris Valenčič