Boris in Martina Valenčič, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

E-mail: latuavia.at@gmail.com - www.latuavia.euwww.freetime.siwww.predsednica.si

Ljubljana, 16. april 2018

OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI, Mali trg 6, 1000 Ljubljana
zadeva: II K 574/2017

ŽE TRIKRAT STE ODVZELI MENI MARTINI VALENČIČ IN MOJI DRUŽINI NAŠ DOM!

Na sodišču sem ob zaslišanju na tej sodni obravnavi, dne 11.4.2018 postavila vprašanje in trditev socialni službi - CSD Ljubljana - Šiška, Mariji Tovornik; ŽE DVAKRAT STE MENI IN MOJI DRUŽINI ODVZELI MOJ DOM!
V resnici pa se je to zgodilo že trikrat!

Socialna služba – CSD Ljubljana - Šiška so skupaj z mojo mamo Darjo Kušlan in njenim možem Petrom Kušlanom se polastili moje pokojnine po mojem pokojnem očetu Jožetu Pirnatu. Iz tega denarja so kupili stanovanje na Trebinjski 4, 1000 Ljubljana in mene, SLOVENSKO PEPELKO prepodili na cesto.

Drugič nam je bil na silo odvzet naš dom na Mokrški 42, 1000 Ljubljana s strani Okrajnega sodišča v Ljubljani, katero je skupaj z grosupeljskim sodiščem poneverilo vpis v zemljiško knjigo v katero so vpisali le večinskega lastnika. Zaradi tega smo podali kazenske ovadbe na policijo in tožilstvo. Takrat sem jaz Boris Valenčič podedoval del nepremičnine na Mokrški 42 in bil v dogovoru z večinsko lastnico, da bom ostalo v doglednem času odkupil.

Naša tedanja družina je štela 3 člane Boris Valenčič starejši, Martina Valenčič in Boris Valenčič mlajši. Vsi trije smo se na osnovi dediščine in teh veljavnih dokumentov prijavlili na naslovu Mokrška 42, 1000 Ljubljana. Dejansko se vseliti nismo mogli, ker je prišlo do poneverbe vpisa v zemljiško knjigo na grosupeljskem sodišču, to poneverbo pa sta skupno izpeljali Okrajno sodišče za zapuščinske zadeve v Ljubljani in grosupeljsko sodišče.

Zaradi tega nas je delavka iz UE - upravna enota Ljubljana, Stanislava Podlogar skupaj z MNZ Slovenija na silo odjavila z Mokrške 42 in nas prav tako na silo vse tri prijavila na sedežu podjetja ADRIAGRAF d.o.o., Bratov Babnik 14, 1000 Ljubljana.

Tretjič ste naši družini ukradli naš dom, tako da ste nam hoteli ugrabiti otroka Borisa in Martina Valenčiča, skupaj z županom Ljubljane Zoranom Jankovičem, osnovno šolo Miška Kranjca v Ljubljani v Šiški, socialno službo - CSD Ljubljana - Šiška in z mojo materjo Darjo Kušlan in njenim možem Petrom Kušlanom ter policijsko postajo Šiška s policistom Brankom Čerčetom. Otroke ste hoteli ugrabiti in jih dati v rejništvo Darji Kušlan, katera bi že drugič na moj račun neupravičeno pobrala denar, ponovno zgolj za lastne koristi, tako kot se je to dejansko že resnično zgodilo.

MNOGO HUJŠI STE OD VAŠEGA VAJENCA ADOLFA HITLERJA!

Zaradi tega, ker sva hotela in tudi naredila zaščito najinih otrok in naše celotne družine, smo se morali takoj in nemudoma izseliti iz našega doma in sedeža podjetja ADRIAGRAF d.o.o., Bratov Babnik 14, 1000 Ljubljana. Izselili smo se v Italijo, v Trst, kjer je naš sin Boris nadaljeval 5. razred osnovne šole in ga uspešno zaključil v Italiji.

Zato, ker nam niste mogli odvzeti otrok, ste nas imenovani z nasiljem in lažjo ter klevetanjem inkriminirali na sodišču v tem postopku zadeva: II K 574/2017.

Naredili bomo vse, da boste krivci za vaša MAFIJSKA ZLA POČETJA KAZNOVANI!

Martina in Boris Valenčič

Vsa relevantna dokumentacija se nahaja na:
www.predsednica.si/kronika.htm - www.monarh.si/obtozni-predlog-1.htmwww.monarh.si